Στη σύγχρονη εποχή άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, δίνουν ολοένα και περισσότερη έμφαση στην εξωτερική τους εμφάνιση επιδιώκοντας έναν πιο νεανικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα, μια πιο ανανεωμένη εικόνα του εαυτού τους. Ως αποτέλεσμα αυτού, η αισθητική χειρουργική επέμβαση αποτελεί συνηθισμένο μέσο για την βελτίωση και ανανέωση του σώματος.


top